"Ülkemiz İçin Üretiyoruz.."

TCDD Standardları

 


1- TS EN 15327-1 (İngilizce Metin) 19.01.2010
Demiryolu uygulamaları-Yolcu alarm altsistemleri Bölüm 1:Yolcu acil durum fren sistemleri için yolcu arayüzleri ve genel kurallar


2- TS EN 15085-4 05.06.2012
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynak işlemi-Bölüm 4: İmalat kuralları

3- TS EN 13979-1+A2 14.06.2012
Demiryolu uygulamaları - Tekerlek takımları ve bojiler - Monoblok tekerlekler - Teknik onay prosedürü - Bölüm1: Dövülmüş ve haddelenmiş tekerlekler


Direktif:2008/57/EC
4- TS EN 12561-7:2011 (İngilizce Metin) 31.01.2012
Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm 7:Platformlar ve Merdivenler


6- TS EN 50533:2011(EN) (İngilizce Metin) 12.04.2012
Demiryolu uygulamaları-Üç fazlı tren yolu gerilim özellikleri


7- TS EN 13272:2012(EN) (İngilizce Metin) 05.06.2012
Demiryolu uygulamaları - Toplu taşıma sistemlerinde çeken ve çekilen taşıtların elektrikli aydınlatması


8- TS CLC/TS 50206-3:2010(EN) (İngilizce Metin) 05.06.2012
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu taşıtları - Pantograflar: Karakteristikler ve deneyler - Bölüm 3: Demiryolu taşıtları ile pantograf arasındaki arayüz


9- TS EN 13146-1:2012(EN) (İngilizce Metin) 05.06.2012
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu-Bağlantı sistemleri için deney yöntemleri-Bölüm 1: Boylamasına ray tutulmasının belirlenmesi


10- TS EN 13146-2:2012(EN) (İngilizce Metin) 05.06.2012
Demiryolu Uygulamaları - Demiryolu - Bağlantı sistemleri için deney yöntemleri - Bölüm 2: Burulma Direncinin belirlenmesi


11- TS EN 13146-3:2012(EN) (İngilizce Metin) 05.06.2012
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu - Bağlantı sistemleri için deney yöntemleri - Bölüm 3: Darbe yüklerinde sönümlemenin belirlenmesi


12- TS EN 13146-5:2012(EN) (İngilizce Metin) 05.06.2012
Demiryolu uygulamaları - Yol bağlantı sistemleri için deney işlemleri Bölüm 5: Elektrik direncinin tespiti


13- TS EN 13146-6:2012(EN) (İngilizce Metin) 05.06.2012
Demiryolu Uygulamaları-Yol-Bağlantı Sistemleri İçin Performans Özellikleri-Bölüm 6:Şiddetli Çevre Şartlarının Etkisi

 
14- TS EN 13146-7:2012(EN) (İngilizce Metin) 05.06.2012
Demiryolu Uygulamaları - Yol - Bağlantı Sistemleri İçin Deney Metotları -Bölüm 7: Bağlama Kuvvetinin Tayini


15- TS EN 14198:2004(EN) (İngilizce Metin) 19.07.2012
Demiryolu uygulamaları - Frenler - Lokomotif tarafından çekilen trenlerde fren sistem özellikleri


16- TS EN 50367:2012(EN) (İngilizce Metin) 19.07.2012
Demiryolu uygulamaları - Akım toplama sistemleri - Pantograf ile havai hat arasındaki etkileşim için teknik kriter (serbest erişim elde etmek için)


17- TS EN 286-2 14.04.1997
Tanklar-Basınçlı-Hava ve Azot Depolamak İçin - Bölüm 2: Motorlu Taşıtlar ve Çekicilerinde Kullanılan Hava Freni ve Yardımcı Donanım İçin Tasarımlanmış

Direktif:2009/105/EC(87/404/EEC)


18- TS EN 286-3 14.04.1997
Tanklar-Basınçlı-Hava veya Azot Depolamak İçin-Çelik-Bölüm 3: Demiryolu Taşıtlarında Kullanılan Hava Freni ve Yardımcı Pnömatik Donanım İçin Tasarımlanmış

Direktif:2009/105/EC(87/404/EEC)


19- TS EN 286-4 03.11.1998
Tanklar-Basınçlı - Hava veya Azot Depolamak İçin - Alüminyum Alaşımından - Bölüm 4: Demiryolu Lokomotif ve Vagonlarında Kullanılan Hava Freni ve Yardımcı Pnömatik Donanım İçin Tasarımlanmış

Direktif:2009/105/EC(87/404/EEC)


20- TS EN 13262:2004+A2:2011 (İngilizce Metin) 22.11.2011
Demiryolu uygulamaları - Tekerlek takımları ve bojiler - Tekerlekler - Mamul özellikleri

Direktif:2008/57/EC


21- TS EN 1709 09.04.2009
İnsan taşımak için tasarımlanan halatlı hat tesisleri için güvenlik kuralları - İşletmeye alma öncesi muayene, bakım, işletme ile ilgili muayene ve kontroller

Direktif:2000/9/EC


22 -TS EN 1907 26.06.2007
İnsan taşımak için tasarımlanmış halatlı tesisler için güvenlik kuralları - Terimler ve Tarifleri


23 -TS EN 1908 (İngilizce Metin) 31.03.2005
İnsan taşımak için tasarımlanan havai hat tesisleri için güvenlik kuralları-Germe cihazları

Direktif:2000/9/EC

24- TS EN 1909 (İngilizce Metin) 31.03.2005
İnsan taşımak için tasarımlanan havai hat tesisleri için güvenlik kuralları-Tahliye ve kurtarma


25- TS EN 1909 13.12.2011
İnsan taşımak için tasarımlanan kablolu tesisler için güvenlik kuralları - Kurtarma ve tahliye

Direktif:2000/9/EC


26- TS 2400 15.04.1986
Demiryolu Rayları


28- TS EN ISO 3095 (İngilizce Metin) 09.03.2006
Demiryolu Uygulamaları- Akustik- Ray üstü taşıtlardan neşrolunan gürültünün ölçülmesi


29- TS EN ISO 3381 (İngilizce Metin) 16.02.2006
Demiryolu Uygulamaları- Akstik- Ray üstü taşıtların içindeki gürültünün ölçülmesi


30- TS EN ISO 3381:2011 (İngilizce Metin) 22.11.2011
Demiryolu Uygulamaları- Akstik- Ray üstü taşıtların içindeki gürültünün ölçülmesi

Direktif:2008/57/EC


31- TS 5318 27.10.1987
Cebire (Ray Bağlantı Elemanı)


32- TS ISO 6933 11.04.1995
Tahribatsız Muayene- Demiryolu Taşıtları Hareketli Malzemeleri Manyetik Parçacık Kabul Muayenesi

 
33- TS 7455 26.09.1989
Elektroteknikte Kullanılan Terimler ve Tarifleri - Demiryolları İçin İşaretleşme ve Güvenlik Cihazları


34- TS 9869 ISO 1005-1 18.01.1996
Demiryolu Taşıtları Malzemeleri-Kısım 1- Çeken ve Çekilen Taşıtlar İçin Ham Bandajlar-Teknik Teslim Şartları


35- TS 9911 ISO 5948 29.03.1996
Demiryolu Taşıtları Malzemeleri-Ultrasonik Kabul Muayenesi


36- TS 10184 15.04.1992
Demiryolu Hareketli Malzemeleri- Kısım 2: Çeken ve Çekilen Taşıtlar İçin Bandajlı Tekerlekler


37- TS 10668 26.01.1993
Demiryolu Hareketli Malzemeleri - Kısım 4:Çeken ve Çekilen Taşıtlar İçin Bandajlı Tekerleklerin Haddelenmiş veya Dövülmüş Tekerlek Gövdeleri


38- TS 11160 21.12.1993
Demiryolu Hareketli Malzemeleri-Kısım 7:Çeken ve Çekilen Taşıtlar İçin Tekerlek Takımları

39- TS 11588 28.03.1995
Demiryolu Hareketli Malzemeleri Kısım 8: Çeken ve Çekilen Taşıtlar İçin Monoblok Tekerlerin Boyut ve Dengeleme Özellikleri


40- TS EN 12080+A1:2010 (İngilizce Metin) 13.01.2011
Demiryolu uygulamaları - Dingil kutuları - Rulmanlı yataklar
Direktif:2008/57/EC

41- TS ENV 12299 16.04.2001
Demiryolu Uygulamaları- Yolcular İçin Seyahat Konforu- Ölçme ve Değerlendirme

42- TS EN 12299:2009 (İngilizce Metin) 22.11.2011
Demiryolu Uygulamaları- Yolcular İçin Seyahat Konforu- Ölçme ve Değerlendirme

43 - TS EN 12397 29.06.2009
İnsan taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisleri için güvenlik kuralları - İşletme
 Direktif:2000/9/EC

44- TS EN 12408 (İngilizce Metin) 31.03.2005
İnsan taşımak için tasarımlanan havai hat tesisleri için güvenlik kuralları-Kalite Güvencesi
 
45- TS 12464 22.04.1998
Demiryolu Taşıtları-Fren Pabucu - Kompozit Malzemeli - Asbest İhtiva Etmeyen

46- TS 12464/T1 29.04.2002
Demiryolu Taşıtları-Fren Pabucu - Kompozit Malzemeli - Asbest İhtiva Etmeyen
Tadiller ücretsizdir


47- TS 12465 22.04.1998
Demiryolu Taşıtları-Fren Balatası-Kompozit Malzemeli-Asbest İhtiva Etmeyen

48- TS 12466 22.04.1998
Demiryolu Taşıtları-Fren Bağlantı Başlıkları

49- TS 12467 22.04.1998
Demiryolu Taşıtları-Takviyeli Elâstomer (Lâstik) Hortum-Basınçlı Hava Freni Bağlantı Başlıkları İçin


50- TS 12468 22.04.1998
Demiryolu Taşıtları-Contalar (Halka Şeklinde), Elâstomer (Lastik)-Basınçlı Hava Freni Bağlantı Başlıkları İçin
 
51- TS 12535 17.03.1999
Demiryolu Uygulamaları- Sinyal Lambaları ve Sinyal Lambaları Tutucuları- Tesis Kuralları- Çeken ve Çekilen Taşıtlar İçin


52- TS 12535 13.12.2011
Demiryolu uygulamaları - Çeken ve çekilen taşıtlar için Sinyal lambaları ve sinyal lambası tutucuları

53- TS EN 12561-1 15.04.1999
Demiryolu Uygulamaları-Tank Vagonları-Bölüm 1:Tehlikeli Maddelerin Taşınması İçin Tank Vagonlarının İşaretlenmesi


54 -TS EN 12561-2 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm2: Buhar geri dönüş sistemi dahil, alttan sıvı mamul boşaltma tertibatları

55 -TS EN 12561-3 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm3. Basınç altında sıvılaştırılmış gazlar için alttan doldurma ve boşaltma tertibatları


56- TS EN 12561-4 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm4: Sıvı mamülleri üstten doldurma ve boşaltma için üste yerleştirilmiş tertibatlar


57- TS EN 12561-5 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm5: Sıvı ürünleri alttan boşaltmak ve üstten doldurmak için üste yerleştirilmiş tertibatlar


58- TS EN 12561-6 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm6. Tanka giriş delikleri (Adam delikleri)

59 -TS EN 12561-7 (İngilizce Metin) 02.12.2004
Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm 7:Platformlar ve Merdivenler


60- TS EN 12561-8 (İngilizce Metin) 02.12.2004
Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm 8:Isıtma Bağlantıları


61- TS EN 12561-1:2011 (İngilizce Metin) 31.01.2012
Demiryolu Uygulamaları-Tank Vagonları-Bölüm 1:Tehlikeli Maddelerin Taşınması İçin Tank Vagonlarının İşaretlenmesi

62 -TS EN 12561-3:2011 (İngilizce Metin) 31.01.2012
Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm3. Basınç altında sıvılaştırılmış gazlar için alttan doldurma ve boşaltma tertibatları

63- TS EN 12561-4:2011 (İngilizce Metin) 31.01.2012

Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm4: Sıvı mamülleri üstten doldurma ve boşaltma için üste yerleştirilmiş tertibatlar

 

64 -TS EN 12561-6:2011 (İngilizce Metin) 31.01.2012
Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm6. Tanka giriş delikleri (Adam delikleri)

65- TS EN 12561-8:2011 (İngilizce Metin) 31.01.2012
Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm 8:Isıtma Bağlantıları

66- TS EN 12561-2:2011 (İngilizce Metin) 31.01.2012
Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm2: Buhar geri dönüş sistemi dahil, alttan sıvı mamul boşaltma tertibatları
 
67- TS EN 12561-5:2011 (İngilizce Metin) 31.01.2012
Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm5: Sıvı ürünleri alttan boşaltmak ve üstten doldurmak için üste yerleştirilmiş tertibatlar


68 -TS 12581 09.04.1999
Demiryolu Taşıtları-Yolcu Vagonları-Güç Besleme Sistemleri-Tip Deneyi

69 -TS 12583 09.04.1999
Demiryolu Taşıtları-Yolcu Vagonları-Hijyen ve Temizlik Tesisatı-Kurallar

70- TS 12584 09.04.1999

Demiryolu Taşıtları-Yolcu Vagonları-Elektrik Dağıtım Tabloları-Kurallar
 
71- TS 12586 09.04.1999
Demiryolu Taşıtları-Taşıtlarının Metal Parçalarının Topraklama Vasıtasıyla Korunması

72- TS 12587 09.04.1999
Demiryolu Taşıtları-Güç Besleme Tesisleri-Yolcu Vagonları İçin


73 -TS 12588 09.04.1999
Demiryolu Uygulamaları-Trenler İçin Elektrik Güç Beslemesi-Tren Barası (Tren Kablosu) özellikleri

74- TS 12589 09.04.1999
Demiryolu Uygulamaları-Alevlenebilir Sıvı veya Gazlarla İlgili Doldurma ve Boşaltma Tesislerinin Bulunduğu Yerlerde Cer Akımından Doğan Kıvılcım Oluşumunu Önlemek İçin Alınması Gereken Tedbirler

75 -TS 12593 12.04.1999
Demiryolu Malzemeleri- Demiryolu Taşıtları- Takviyeli Elâstomer Flanş Bağlantıları- Ara Geçiş Koridorlarında Kullanılan

76 -TS 12605 13.04.1999
Demiryolu Uygulamaları- Demiryolu İşlemleri İçin Terminoloji Kullanımı İle İlgili Rehber

77 -TS EN 12663 [Uyarı] 03.04.2001
Demiryolu Uygulamaları- Demiryolu Taşıt Gövdelerinin Yapısal Özellikleri
Direktif:2008/57/EC


78- TS EN 12663-1:2010 (İngilizce Metin) 22.11.2011
Demiryolu Uygulamaları- Demiryolu Taşıt Gövdelerinin Yapısal Özellikleri- Bölüm 1: Yük vagonları haricindeki demiryolu taşıtları
Direktif:2008/57/EC


79- TS EN 12663-2:2010 (İngilizce Metin) 22.11.2011
Demiryolu Uygulamaları- Demiryolu Taşıt Gövdelerinin Yapısal Özellikleri Bölüm 2: Yük vagonları
Direktif:2008/57/EC


80 -TS 12694 14.07.2011
Demiryolu taşıtları - Yolcu vagonları - Özürlü yolcuların tekerlekli sandalyeleri ile seyahatine uygun vagon düzenlemeleri


81 -TS ENV 12694 17.02.2005
Toplu taşıma - Karayolu taşıtları - Değişken elektronik dış gösterge ve panoları için boyut özellikleri

82 -TS 12694 23.01.2001
Demiryolu Taşıtları- Yolcu Vagonları- Özürlü Yolcuların Tekerlekli Sandalyeleri İle Seyahatine Uygun Vagon Düzenlemeleri


83- TS 12702 20.02.2001
Demiryolu Uygulamaları- Dinamik Davranışlar Güvenlik, Yol Yorulması ve Seyahat Konforu Bakımından Demiryolu Taşıtlarının Deney Tabi Tutulması ve Onaylaması

84-TS 12705 29.03.2011
Demiryolu uygulamaları - Tren kablosundaki besleme için dizel cer ünitelerinde elektrik gücü üretimi

85-TS 12708 20.03.2001
Demiryolu Taşıtları Malzemeleri- Çelik Dökümler- Çeken ve Çekilen Taşıtlar İçin

86 -TS 12712 02.04.2001
Demiryolu Uygulamaları- Sabit Demiryolu Taşıtlarındaki Elektriksel Donanımın 220/380 V, 50 Hz Değerinde Yerel Elektrik Şebekesinden Veya Başka Bir Enerji Kaynağından Beslenmesi- Güvenlik Önlemleri ve Elektriksel Kablajlar

87-TS 12715 04.04.2001
Demiryolu Taşıtları- Yolcu Vagonları- Arıza Teşhisleri

88 TS 12740-3 25.04.2002
Demiryolu Taşıtları - Terminoloji - Bölüm 3: Çeken Ve Çekilen Taşıtlar İle İlgili Donanım - Terimler

89- TS 12740-4 25.04.2002
Demiryolu Taşıtları - Terminoloji - Bölüm 4: Yol Yapım Ve Deney Taşıtları - Terimler

90- TS 12862 24.04.2002
Demiryolu Taşıtları - Elastomer Bağlantılar - İçten Yanmalı Motorlarla Birlikte Taşıtlar Üzerine Tesis Edilen Soğutma Ve Isıtma Sistemlerindeki Su Borularında Kullanılan

102 -TS EN 13103+A1:2010 (İngilizce Metin) 13.01.2011
Demiryolu Uygulamaları - Tekerlek Takımları Ve Bojiler - Tahriksiz Dingiller - Tasarım Metodu
Direktif:2008/57/EC


103- TS EN 13104+A1:2010 (İngilizce Metin) 13.01.2011
Demiryolu Uygulamaları - Tekerlek Takımları Ve Bojiler - Tahriksiz Dingiller - Tasarım Metodu
Direktif:2008/57/EC


105 -TS EN 13129-1 21.06.2007
Demiryolu uygulamaları - Ana hat çeken ve çekilen taşıtların iklimlendirme sistemleri - Bölüm 1: Konfor parametreleri

106- TS EN 13129-2 21.06.2007
Demiryolu uygulamaları - Ana hat çeken ve çekilen taşıtların iklimlendirme sistemleri - Bölüm 2: Tip deneyleri

107 -TS EN 13146-5 12.06.2007
Demiryolu uygulamaları - Yol bağlantı sistemleri için deney işlemleri Bölüm 5: Elektrik direncinin tespiti

108-TS EN 13149-1 (İngilizce Metin) 02.12.2004
Toplu taşıma - Karayolu taşıt tarifesi hazırlama ve kontrol sistemleri - Bölüm 1 : Taşıt üzerindeki cihazlarla yapılan veri iletimi için WORLDFIP tarifi ve uygulama kuralları
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 

109- TS EN 13149-2 (İngilizce Metin) 02.12.2004
Toplu taşıma - Karayolu taşıt tarifesi hazırlama ve kontrol sistemleri - Bölüm 2 : WORLDFIP kablolama özellikleri
 
110- TS EN 13149-5 12.04.2005
Toplu taşıma - Karayolu taşıt tarifesi hazırlama ve kontrol sistemleri - Bölüm 5: CANopen kablolama özellikleri


112- TS EN 13232-1:2003 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu-Makaslar ve kesişen demiryolları-Bölüm 1. Tarifler

113 -TS EN 13232-2 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu-Makaslar ve kesişen demiryolları-Bölüm2: Geometrik tasarım için kurallar


114 TS EN 13232-3 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu-Makaslar ve kesişen demiryolları-Bölüm3: Teker/ray etkileşimi için kurallar


115-TS EN 13232-4 (İngilizce Metin) [Uyarı] 16.02.2006
Demiryolu uygulamaları- Yol- Birleştirme (makas) ve geçitler - Bölüm 4: Hareket verme, kilitleme ve arama
Direktif:2008/57/EC


116- TS EN 13232-5 (İngilizce Metin) [Uyarı] 16.02.2006
Demiryolu uygulamaları- Yol- Birleştirme (makas) ve geçitler - Bölüm 5: Birleşmeler (makas)
Direktif:2008/57/EC

117-TS EN 13232-6 (İngilizce Metin) [Uyarı] 16.02.2006
Demiryolu uygulamaları- Yol- Birleştirme (makas) ve geçitler - Bölüm 6: Sabit, müşterek ve kör (kapalı) geçitler
Direktif:2008/57/EC


118 -TS EN 13232-8 (İngilizce Metin) [Uyarı] 31.01.2008
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu - Makasların dil ve göbekleri - Bölüm 8: Genleşme tertibatları
Direktif:2008/57/EC


119 -TS EN 13232-7 (İngilizce Metin) [Uyarı] 12.10.2006
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu - Makasların dil ve göbekleri - Bölüm 7: Hareketli parça göbekler
Direktif:2008/57/EC


120- TS EN 13232-4:2005+A1:2011 (İngilizce Metin) 08.03.2012
Demiryolu uygulamaları- Yol- Birleştirme (makas) ve geçitler - Bölüm 4: Hareket verme, kilitleme ve arama

121- TS EN 13232-9 (İngilizce Metin) [Uyarı] 12.10.2006
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu - Makasların dil ve göbekleri - Bölüm 9: Yerleştirmeler
Direktif:2008/57/EC


122- TS EN 13232-2:2003+A1:2011 (İngilizce Metin) 08.03.2012
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu-Makaslar ve kesişen demiryolları-Bölüm 2: Geometrik tasarım için kurallar

123- TS EN 13232-6:2005+A1:2011 (İngilizce Metin) 08.03.2012
Demiryolu uygulamaları- Yol- Birleştirme (makas) ve geçitler - Bölüm 6: Sabit, müşterek ve kör (kapalı) geçitler

124 -TS EN 13232-9:2006+A1:2011 (İngilizce Metin) 08.03.2012
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu - Makasların dil ve göbekleri - Bölüm 9: Yerleştirmeler

125- TS EN 13232-5:2005+A1:2011 (İngilizce Metin) 08.03.2012
Demiryolu uygulamaları- Yol- Birleştirme (makas) ve geçitler - Bölüm 5: Birleşmeler (makas)

126- TS EN 13232-8:2007+A1:2011 (İngilizce Metin) 08.03.2012
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu - Makasların dil ve göbekleri - Bölüm 8: Genleşme tertibatları


127- TS EN 13232-3:2003+A1:2011 (İngilizce Metin) 08.03.2012
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu-Makaslar ve kesişen demiryolları-Bölüm 3: Teker/ray etkileşimi için kurallar

128 -TS EN 13232-7:2006+A1:2011 (İngilizce Metin) 08.03.2012
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu - Makasların dil ve göbekleri - Bölüm 7: Hareketli parça göbekler

130-TS EN 13260+A1:2010 (İngilizce Metin) 13.01.2011
Demiryolu uygulamaları - Tekerlek takımları ve bojiler - Tekerlek takımları - Mamul özellikleri
Direktif:2008/57/EC

132 -TS EN 13262+A1 24.06.2010
Demiryolu uygulamaları - Tekerlek takımları ve bojiler - Tekerlekler - Mamul özellikleri

133- TS EN 13272 21.06.2007
Demiryolu uygulamaları - Toplu taşıma sistemlerinde çeken ve çekilen taşıtların elektrikli aydınlatması

134- TS EN 13298 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Amortisör grupları-Çelikten mamül helisel amortisör yayları

135- TS EN 13452-1 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Frenleme- Kütle iletimli fren sistemleri-Bölüm 1: Performans kuralları

136-TS EN 13452-2 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Frenleme- Kütle iletimli fren sistemleri-Bölüm 2: Deney metotları

137- TS EN 14535-1:2005+A1:2011 (İngilizce Metin) 13.12.2011
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu taşıtlarında kullanılan fren diskleri Bölüm 1 : Dingile veya tahrik miline preslenerek veya büzülerek sabitlenen fren diskleri - Boyutlar ve kalite şartları

138- TS EN 13597 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Lastikli amortisör sistemleri-Pnömatik amortisör yayları için lastik diyaframlar

139- TS EN 13261+A1 (İngilizce Metin) 13.01.2011
Demiryolu uygulamaları - Tekerlek takımları ve bojiler - Dingiller - Mamul özellikleri
Direktif:2008/57/EC


140 TS EN 13715+A1:2010 (İngilizce Metin) 13.01.2011
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu - Tekerlek takımları ve bojiler - Tekerlekler - Tekerlek izi profili
Direktif:2008/57/EC


141- TS EN 13749 (İngilizce Metin) 16.02.2006
Demiryolu uygulamaları - Tekerlek takımları ve bojiler - Boji şaselerinin yapısal şartları belirleme metotları


142 -TS EN 13749:2011 (İngilizce Metin) 22.11.2011
Demiryolu uygulamaları - Tekerlek takımları ve bojiler - Boji şaselerinin yapısal şartları belirleme metotları
Direktif:2008/57/EC


143 -TS EN 13775-1 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Yeni ve tadil edilmiş yük vagonlarında ölçmeler- Bölüm 1: Ölçme prensipleri

144 -TS EN 13775-2 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Yeni ve tadil edilmiş yük vagonlarında ölçmeler- Bölüm2: Yük vagonlarında alt düzenler
 
145 -TS EN 13775-4 (İngilizce Metin) 31.03.2005
Demiryolu uygulamaları- Yeni tadil edilmiş yük vagonlarnın ölçülmesi Bölüm 4: İki tekerlek takımlı bojiler

146- TS EN 13775-5 (İngilizce Metin) 31.03.2005
Demiryolu uygulamaları - Yeni tadil edilmiş yük vagonlarının Ölçülmesi - Bölüm 5: Üç tekerlek takımlı bojiler

147- TS EN 13775-6 (İngilizce Metin) 31.03.2005
Demiryolu uygulamaları - Yeni tadil edilmiş yük vagonlarının Ölçülmesi - Bölüm 6 : Çoklu ve birleşik yük vagonları

148 -TS EN 13775-3 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları - Yeni tadil edilmiş yük vagonlarının Ölçülmesi - Bölüm 3 : İki tekerlek takımlı yük vagonları

155 -TS EN 13796-3 (İngilizce Metin) 27.09.2005
İnsan taşımak için tasarımlanan havai hat tesisleri için güvenlik kuralları -Taşıyıcılar - Bölüm 3: Yorulma deneyleri


156- TS EN 13802 (İngilizce Metin) 02.12.2004
Demiryolu uygulamaları - Süspansiyon bileşenleri - Hidrolik amortisörler

157-TS EN 13913 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Lâstikten mamül amortisör bileşenleri-Kauçuk esaslı mekanik bileşenler

158 -TS EN 13977:2011 (İngilizce Metin) 22.11.2011
Demiryolu uygulamaları - Hat -Yapım ve bakım amaçlı portatif makinalar ve vargel arabaları için güvenlik kuralları
Direktif:2006/42/EC


159- TS EN 13979-1+A1 14.07.2011
Demiryolu uygulamaları - Tekerlek takımları ve bojiler - Monoblok tekerlekler - Teknik onay prosedürü - Bölüm1: Dövme ve haddelenmiş tekerlekler


160 -TS EN 13979-1:2003+A2:2011 (İngilizce Metin) 31.01.2012
Demiryolu uygulamaları - Tekerlek takımları ve bojiler - Monoblok tekerlekler - Teknik onay prosedürü - Bölüm1: Dövme ve haddelenmiş tekerlekler
Direktif:2008/57/EC


161- TS EN 13979-1 16.03.2006
Demiryolu uygulamaları - Tekerlek takımları ve bojiler - Monoblok tekerlekler - Teknik onay prosedürü - Bölüm1: Dövme ve haddelenmiş tekerlekler


162 -TS EN 14033-2 (İngilizce Metin) 09.04.2009
Demiryolu uygulamaları - Ray hattı - Ray üzeri yapı ve bakım makinaları - Bölüm 2: Çalışma için teknik kurallar 


163 -TS EN 14033-1 (İngilizce Metin) 19.01.2010
Demiryolu uygulamaları - Ray hattı - Ray üzeri yapı ve bakım makinaları -Bölüm 1: İşletme için teknik özellikler
164 TS EN 14067-1 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Aerodinamik- Bölüm 1: Semboller ve birimler


165 -TS EN 14067-2 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Aerodinamik- Bölüm 2 :Açık alanlardaki demiryolu hatlarında aerodinamik

166 -TS EN 14067-3 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Aerodinamik- Bölüm 3: Tünellerde aerodinamik

167- TS EN 14067-4+A1 (İngilizce Metin) 19.01.2010
Demiryolu uygulamaları- Aerodinamik - Bölüm 4: Açık hat aerodinamiği için deney presedürü ve şartları
Direktif:2008/57/EC


168 -TS EN 14067-5+A1:2010 (İngilizce Metin) 12.04.2011
Demiryolu uygulamaları-Aerodinamik - Bölüm 5: Tünellerde aerodinamik için deney işlemleri ve özellikler
Direktif:2008/57/EC


169 -TS EN 14067-6 (İngilizce Metin) 23.03.2010
Demiryolu uygulamaları - Aerodinamik- Bölüm 6: Yan rüzgar tespiti için kurallar ve deney işlemleri
Direktif:2008/57/EC


170 -TS EN 14067-5 (İngilizce Metin) 21.12.2006
Aluminyum ve aluminyum alaşımları - Yapısal demiryolu uygulamaları için mamüller- Muayene ve teslim için teknik şartlar - Bölüm 5: : Tünellerde aerodinamik için deney işlemleri ve özellikler


171- TS EN 14200 (İngilizce Metin) 02.12.2004
Demiryolu uygulamaları - Süspansiyon bileşenleri - Parabolik çelik yaylar

172 -TS EN 14363 (İngilizce Metin) 27.12.2005
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu taşıtlarının seyir karakteristiklerinin kabul deneyleri - Seyir davranışlarının denenmesi ve durağan deneyler

173 -TS EN 14478 (İngilizce Metin) 16.02.2006
Demiryolu uygulamaları - Frenleme - Jenerik sözlük


174- TS EN 14531-1 (İngilizce Metin) 27.12.2005
Demiryolu uygulamaları - Durma mesafeleri, yavaşlama mesafeleri ve haneketsizleştirme fren hesaplama metotları- Genel algoritmalar
Direktif:2008/57/EC


175 -TS EN 14531-6 (İngilizce Metin) 19.01.2010
Demiryolu uygulamaları - Durma mesafeleri, yavaşlama mesafeleri ve haneketsizleştirme fren hesaplama metotları- Bölüm 6: Tren takımları veya tek vagonların basamak basamak hesaplamaları
Direktif:2008/57/EC

176 -TS EN 14535-1 (İngilizce Metin) 13.04.2006
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu taşıtlarında kullanılan fren diskleri Bölüm 1 : Dingile veya tahrik miline preslenerek veya büzülerek sabitlenen fren diskleri - Boyutlar ve kalite şartları

177- TS EN 14535-2:2011 (İngilizce Metin) 31.01.2012
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu taşıtlarında kullanılan fren diskleri Bölüm 1 : Tekerlek üstüne sabitlenen fren diskleri - Boyutlar ve kalite şartları

178- TS EN 14601+A1:2010 (İngilizce Metin) 13.01.2011
Demiryolu uygulamaları- Ana hidrolik haznesi boruları ve fren boruları için uç muslukları (düz ve açılı)
Direktif:2008/57/EC


179 -TS EN 14752 22.11.2011
Demiryolu uygulamaları - Araç gövdesi yan giriş sistemleri

180 -TS EN 14752 (İngilizce Metin) 13.04.2006
Demiryolu uygulamaları - Araç gövdesi yan giriş sistemleri

181 TS EN 14811+A1 (İngilizce Metin) 23.03.2010
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu - Özel amaçlı raylar - Kanallı ve ilgili yapı

182- TS EN 14813-1:2006+A1:2010 (İngilizce Metin) 12.04.2011
Demiryolu uygulamaları - Makinist kabini için havalandırma - Bölüm 1 :Konfor parametreleri
Direktif:2008/57/EC


183-TS EN 14813-2+A1:2010 (İngilizce Metin) 12.04.2011
Demiryolu uygulamaları - Makinist kabini için havalandırma - Bölüm 2 : Tip deneyleri


184- TS EN 14813-1 (İngilizce Metin) 21.12.2006
Demiryolu uygulamaları - Makinist kabini için havalandırma - Bölüm 1 :Konfor parametreleri


185 -TS EN 14813-2 (İngilizce Metin) 21.12.2006
Demiryolu uygulamaları - Makinist kabini için havalandırma - Bölüm 2 : Tip deneyleri

186 TS EN 14817 (İngilizce Metin) 12.10.2006
Demiryolu uygulamaları - Süspansiyon - Havalı kontrol elemanları
 
187- TS EN 14841 04.02.2010
LPG donanım ve aksesuarları - LPG demiryolu tankerleri için Boşaltma işlemleri

188- TS EN 14865-1+A1:2010 (İngilizce Metin) 13.01.2011
Demiryolu uygulamaları - Dingil kutusu yağlama gresleri - Bölüm 1:Yağlama kabiliyetinin deney yöntemi
 
189 -TS EN 15016-1 (İngilizce Metin) 31.03.2005
Teknik resim-Demiryolu uygulamaları - Bölüm 1: Genel prensipler

190-TS EN 15016-2 (İngilizce Metin) 31.03.2005
Teknik resim-Demiryolu uygulamaları - Bölüm 2: Parça listeleri

191- TS EN 15016-3 (İngilizce Metin) 31.03.2005
Teknik resim- Demiryolu uygulamaları - Bölüm 3: Teknik dökümanlardake tadilat işlemlerinin yapılması

192- TS EN 15020:2006+A1:2010 (İngilizce Metin) 12.04.2011
Demiryolu uygulamaları - Kurtarma bağlantıları - Performans özellikleri, özel ara yüz geometrisi ve deney metotları
Direktif:2008/57/EC


193- TS EN 15020 (İngilizce Metin) 27.03.2007
Demiryolu uygulamaları - Kurtarma bağlantıları - Performans özellikleri, özel ara yüz geometrisi ve deney metotları


194- TS EN 15049 (İngilizce Metin) 29.04.2008
Flanşlar ve bağlantıları- Cıvatalama - Bölüm 2: Çelik flanşlar için cıvata malzemelerinin sınıflandırılması

195- TS EN 15085-2 21.02.2012
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynak işlemleri - Bölüm 2: Kaynak imalatçısının kalite özellikleri ve belgelendirme
40,00 TL + %8 KDV
196 TS EN 15085-1 21.02.2012
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynak işlemi - Bölüm 1: Genel

197 -TS EN 15085-3/AC (İngilizce Metin) 23.03.2010
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynağı-Bölüm 3:Tasarım özellikleri 

198 -TS EN 15085-5 12.04.2012

Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynak işlemi - Bölüm 5: Muayene, deney ve dokümantasyon

201 -TS EN 15085-3 (İngilizce Metin) 22.05.2008
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynağı-Bölüm 3:Tasarım özellikleri

202- TS EN 15085-4 (İngilizce Metin) 22.05.2008
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynağı-Bölüm 4:İmalat özellikleri 


204 -TS EN 15153-1 (İngilizce Metin) 31.01.2008
Demiryolu uygulamaları -Yüksek hızlı trenler için dışardan görülebilir ve duyulabilir ikaz tertibatları-Bölüm 1: Ön, işaret ve arka lambalar

205 -TS EN 15153-2 (İngilizce Metin) 31.01.2008
Demiryolu uygulamaları -Yüksek hızlı trenler için dışardan görülebilir ve duyulabilir ikaz tertibatları-Bölüm 2 İkaz kornaları:

206- TS EN 15179 (İngilizce Metin) 22.05.2008
Demiryolu uygulamaları-Frenleme-Yolcu Vagonlarının fren sisteminin özellikleri

207- TS EN 15227:2008+A1:2010 (İngilizce Metin) 12.04.2011
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araç gövdeleri için çarpmaya elverişlilik kuralları
Direktif:2008/57/EC


208 TS EN 15227 (İngilizce Metin) 09.04.2009
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araç gövdeleri için çarpmaya elverişlilik kuralları


209 -TS EN 15273-1 (İngilizce Metin) 23.03.2010
Demiryolu uygulamaları - Mastarlar -Bölüm 1: Altyapı ve çeken ve çekilen taşıtlar için genel - ortak kurallar


210- TS EN 15273-2 (İngilizce Metin) 23.03.2010
Demiryolu uygulamaları - Mastarlar -Bölüm 2: Çeken ve çekilen araç mastarları
Direktif:2008/57/EC

211- TS EN 15273-3 (İngilizce Metin) 23.03.2010
Demiryolu uygulamaları - Mastarlar -Bölüm 3: Yapı mastarları


212 -TS EN 15302:2008+A1:2010 (İngilizce Metin) 12.04.2011
Demiryolu uygulamaları- Eşdeğer konikliği belirleme yöntemi
Direktif:2008/57/EC


213- TS EN 15302 (İngilizce Metin) 09.04.2009
Demiryolu uygulamaları- Eşdeğer konikliği belirleme yöntemi


214 -TS EN 15313 (İngilizce Metin) 13.07.2010
Demiryolu uygulamaları - Servisteki tekerlek takımları işlemlerinin özellikleri - Servisteki ve araçsız tekerlek takımlarının bakımı
Direktif:2008/57/EC


215 TS EN 15355+A1:2010 (İngilizce Metin) 13.01.2011
Demiryolu uygulamaları-Fren sistemleri-Dağıtım vanaları ve dağıtım-ayırma tertibatları
Direktif:2008/57/EC


216 -TS EN 15380-1 (İngilizce Metin) 12.10.2006
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu taşıtları kısa gösteriliş sistematiği - Bölüm 1: Genel prensipler

217- TS EN 15380-2 (İngilizce Metin) 12.10.2006
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu taşıtları kısa gösteriliş sistematiği - Bölüm 2: Mamul grupları

218- TS EN 15380-3 (İngilizce Metin) 12.10.2006
Demiryolu uygulamaları-demiryolu taşıtları kısa gösteriliş sistematiği-Bölüm 3: geçiş yerlerinin gösterilişi

219 -TS EN 15427+A1:2010 (İngilizce Metin) 13.01.2011
Demiryolu uygulamaları Tekerlek ray sürtünme yönetimi-Flanş yağlanması
Direktif:2008/57/EC


220 TS EN 15437-1 (İngilizce Metin) 19.01.2010
Demiryolu uygulamaları -Dingil yatağı durumunun izlenmesi -Arayüz ve tasarım kuralları Bölüm 1:
Direktif:2008/57/EC


221 -TS EN 15461:2008+A1:2010 (İngilizce Metin) 12.04.2011
Demiryolu uygulamaları - Gürültü emisyonu - Gürültü ölçme ile geçiş için hat bölümlerinin dinamik özelliklerinin karakterize edilmesi
Direktif:2008/57/EC


222 TS EN 15461 (İngilizce Metin) 09.04.2009
Demiryolu uygulamaları - Gürültü emisyonu - Gürültü ölçme ile geçiş için hat bölümlerinin dinamik özelliklerinin karakterize edilmesi


223 TS EN 15566:2009+A1:2010 (İngilizce Metin) 12.04.2011
Demiryolu uygulamaları- Demiryolu vagonları - Cer tertibatı ve vidalı kavrama
Direktif:2008/57/EC

224- TS EN 15566 (İngilizce Metin) 24.06.2010
Demiryolu uygulamaları- Demiryolu vagonları - Cer tertibatı ve vidalı kavrama


225 -TS EN 15595 (İngilizce Metin) 19.01.2010
Demiryolu uygulamaları -Fren sistemleri -Patinaj a karşı koruma


226 -TS EN 15595:2009+A1:2011 (İngilizce Metin) 13.12.2011
Demiryolu uygulamaları -Fren sistemleri -Patinaja karşı koruma

227 -TS EN 15611+A1:2010 (İngilizce Metin) 13.01.2011
Demiryolu uygulamaları- Frenleme-Röle vanaları
Direktif:2008/57/EC


228 TS EN 15612+A1:2010 (İngilizce Metin) 13.01.2011
Demiryolu uygulamaları-Frenleme- Fren borusu ivmelendirme vanası
Direktif:2008/57/EC

229 -TS EN 15624+A1:2010 (İngilizce Metin) 13.01.2011
Demiryolu uygulamaları -Fren sistemleri Yüksüz değiştirme tertibatları  
Direktif:96/46/EC


230 TS EN 15625+A1:2010 (İngilizce Metin) 13.01.2011
Demiryolu uygulamaları -Fren sistemleri -Otomatik değişen yük algılama tertibatları
Direktif:2008/57/EC


231 TS EN 15663 13.12.2011
Demiryolu uygulamaları - Taşıt referans kütlelerinin tarifleri
Direktif:2008/57/EC


232 TS EN 15686 (İngilizce Metin) 13.07.2010
Demiryolu uygulamaları - Meyil zararını telafi sistemli demiryolu taşıtlarının ve/veya EN 14363,Ek G'de belirtilen yüksek meyile karşı çalışan taşıtların çalışması için kabul deneyleri
Direktif:2008/57/EC

233 TS EN 15687 (İngilizce Metin) 13.07.2010
Demiryolu uygulamaları - 225 kN ve 250 kN üstü statik dingil yüklü yük taşıtlarının çalışma özelliklerinin kabul deneyleri  
Direktif:2008/57/EC


234- TS EN 15723 (İngilizce Metin) 23.03.2010
Demiryolu uygulamaları - Kapatma ve kilitleme düzenleri - Çevre etkilerine karşı taşıma kapasitesi koruma düzenleri için - Dayanıklılık, işletme, durum göstergesi, bakım ve geri dönüşüm için kurallar .
Direktif:2008/57/EC


235 -TS EN 15806:2010 (İngilizce Metin) 13.01.2011
Demiryolu uygulamaları - Frenleme - Statik fren deneyi
Direktif:2008/57/EC


236-TS EN 15807:2011 (İngilizce Metin) 12.04.2011
Demiryolu Uygulamaları- Pnömatik yarı birleştiriciler
Direktif:2008/57/EC


237 -TS EN 15827:2011 (İngilizce Metin) 31.01.2012
Demiryolu uygulamaları-Bojiler ve dişliler için gerekler
Direktif:2008/57/EC


238 -TS EN 15892:2011 (İngilizce Metin) 22.11.2011
Demiryolu uygulamaları-Gürültü emisyonu-Sürücü kabinindeki gürültünün ölçümü
Direktif:2008/57/EC


239- TS EN 50121-4 (İngilizce Metin) 06.12.2007
Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 4: İşaretleşme ve telekomünikasyon cihazlarının yayımı ve bağışıklığı
Direktif:2004/108/EC(89/336/EEC)


240 -TS EN 50121-3-1 (İngilizce Metin) 06.12.2007
Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 3-1: Eğitim ve tüm taşıt
Direktif:2004/108/EC(89/336/EEC)


241- EN 50121-5/AC:2008 (İngilizce Metin) 29.03.2011
Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 5: Sabit güç kaynağı kurulumlerının ve cihazlarının yayılımı ve bağışıklığı
Direktif:2004/108/EC(89/336/EEC)


242 -TS EN 50121-1/AC:2008 (İngilizce Metin) 29.03.2011
Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 1: Genel
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 
Direktif:2004/108/EC(89/336/EEC)

243 -TS EN 50121-2/AC:2008 (İngilizce Metin) 29.03.2011
Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 2: Tüm demiryolu sisteminin dış dünyaya yayımı
Direktif:2004/108/EC(89/336/EEC)


244- TS EN 50121-3-1/AC:2008 (İngilizce Metin) 29.03.2011
Demiryolu Uygulamaları-Elektromanyetik Uyumluluk Bölüm 3-1: Demiryolu Taşıtları-Tren ve Komple Taşıt
Direktif:2004/108/EC(89/336/EEC)


245 -TS EN 50121-4/AC:2008 (İngilizce Metin) 29.03.2011
Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 4: İşaretleşme ve telekomünikasyon cihazlarının yayımı ve bağışıklığı
Direktif:2004/108/EC(89/336/EEC)


246- TS EN 50121-3-2/AC:2008 (İngilizce Metin) 29.03.2011
Demiryolu Uygulamaları-Elektromanyetik Uyumluluk Bölüm 3-2: Demiryolu Taşıtları-Cihazlar
Direktif:2004/108/EC(89/336/EEC)


247- TS EN 50122-2 03.03.1999
Demiryolu Uygulamaları- Sabit Tesisler - Bölüm 2: D.A.Cer Sistemlerinin Neden Olduğu Serseri Akımların Etkilerine Karşı Koruma Önlemleri


248 -TS EN 50122-1 12.04.2000
Demiryolu Uygulamaları - Sabit Tesisler Bölüm 1: Elektriksel Güvenlik ve Topraklama ile İlgili Koruma Önlemleri


249- TS EN 50122-3:2010 (İngilizce Metin) 13.01.2011
Demiryolu Uygulamaları- Sabit Tesisler - Elekriksel gvenlik,topraklama ve dönüş devresi-Bölüm 2: d.a. Ve a.a. Cer Sistemlerinin karşılıkli etkileşimi
Direktif:2008/57/EC


250 -TS EN 50124-1 29.03.2002
Demiryolu Uygulamaları- Yalıtım Koordinasyonu- Bölüm 1: Temel Kurallar- Bütün Elektrikli ve Elektronik Donanım İçin Yalıtma Aralıkları ve Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları
Direktif:2008/57/EC251 TS EN 50124-2 29.03.2002
Demiryolu Uygulamaları- Yalıtım Koordinasyonu- Bölüm 2: Aşırı Gerilimler ve İlgili Koruma
Direktif:2008/57/EC


252- TS EN 50124-1/A1 12.06.2007
Demiryolu uygulamaları - Yalıtım koordinasyonu - Bölüm 1: Temel kurallar - Bütün elektrikli ve elektronik donanım için yalıtma aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu uzunlukları
Direktif:2008/57/EC


253 -TS EN 50124-1/A2 12.06.2007
Demiryolu uygulamaları - Yalıtım koordinasyonu - Bölüm 1: Temel kurallar - Bütün elektrikli ve elektronik donanım için yalıtma aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu uzunlukları
Direktif:2008/57/EC


254 -TS EN 50124-2:2001/AC:2010 (İngilizce Metin) 31.01.2012
Demiryolu Uygulamaları- Yalıtım Koordinasyonu- Bölüm 2: Aşırı Gerilimler ve İlgili Koruma
Direktif:2008/57/EC


255 -TS EN 50124-1:2001/AC:2007 (İngilizce Metin) 31.01.2012
Demiryolu Uygulamaları- Yalıtım Koordinasyonu- Bölüm 1: Temel Kurallar- Bütün Elektrikli ve Elektronik Donanım İçin Yalıtma Aralıkları ve Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları
Direktif:2008/57/EC

256 -TS EN 50124-1:2001/AC:2010 (İngilizce Metin) 31.01.2012
Demiryolu Uygulamaları- Yalıtım Koordinasyonu- Bölüm 1: Temel Kurallar- Bütün Elektrikli ve Elektronik Donanım İçin Yalıtma Aralıkları ve Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları
Direktif:2008/57/EC


257 -TS EN 50125-1 18.04.2000
Demiryolu Uygulamaları- Donanım İçin Çevre Şartları- Bölüm 1: Demiryolu Taşıtları Üzerindeki Donanım
Direktif:2008/57/EC


258 -TS EN 50125-3:2003/AC:2010 (İngilizce Metin) 31.01.2012
Demiryolu uygulamaları - Donanım için ortam şartları - Bölüm 3: İletişim ve sinyalizasyon donanımı
Direktif:2008/57/EC


259 -TS EN 50125-1:1999/AC:2010 (İngilizce Metin) 31.01.2012
Demiryolu Uygulamaları- Donanım İçin Çevre Şartları- Bölüm 1: Demiryolu Taşıtları Üzerindeki Donanım
Direktif:2008/57/EC


260 -TS EN 50125-2:2002/AC:2010 (İngilizce Metin) 31.01.2012
Demiryolu uygulamaları - Donanım için çevre şartları-Bölüm 2: Sabit elektrik tesisleri
Direktif:2008/57/EC


261 -TS EN 50126-1:1999/AC:2010 (İngilizce Metin) 31.01.2012
Demiryolu uygulamaları-Güvenliklerde elde edilebilir,bakım yapılabilir ve güvenlispesifikasyonu ve gösterimi (RAMS)-Bölüm 1:Temel Kurallar ve genel işlem
Direktif:2008/57/EC


262 -TS EN 50128 19.02.2002
Demiryolu Uygulamaları- Haberleşme, Sinyalizasyon ve İşlem Sistemleri- Demiryolu Kontrol ve Koruma Sistemleri İçin Yazılım.


263- TS EN 50128:2011 (İngilizce Metin) 31.01.2012
Demiryolu Uygulamaları- Haberleşme, Sinyalizasyon ve İşlem Sistemleri- Demiryolu Kontrol ve Koruma Sistemleri İçin Yazılım
 
264 -TS EN 50155 (İngilizce Metin) 29.04.2008
Demiryolu Uygulaması-Demiryolu Taşıt Araçlarında Kullanılan Elektronik Donanım
Direktif:2008/57/EC


265 TS EN 50155:2007/AC:2010 (İngilizce Metin) 31.01.2012
Demiryolu Uygulaması-Demiryolu Taşıt Araçlarında Kullanılan Elektronik Donanım
Direktif:2008/57/EC


266- TS EN 50159-2:2001/AC:2010 (İngilizce Metin) [Uyarı] 31.01.2012
Demiryolu Uygulamaları- Haberleşme, Sinyalizasyon ve İşlem Sistemleri- Bölüm 2: Açık İletim Sistemlerinde Güvenlikle İlgili Haberleşme
Direktif:2008/57/EC


267 -TS EN 50159-1:2001/AC:2010 (İngilizce Metin) 31.01.2012
Demiryolu Uygulamaları- Haberleşme, Sinyalizasyon ve İşlem Sistemleri- Bölüm 1: Kapalı İletim Sistemlerinde Güvenlikle İlgili Haberleşme
Direktif:2008/57/EC


268 -TS EN 50159-1 [Uyarı] 15.04.2002
Demiryolu Uygulamaları- Haberleşme, Sinyalizasyon ve İşlem Sistemleri- Bölüm 1: Kapalı İletim Sistemlerinde Güvenlikle İlgili Haberleşme
Direktif:2008/57/EC


269- TS EN 50159-2 [Uyarı] 15.04.2002
Demiryolu Uygulamaları- Haberleşme, Sinyalizasyon ve İşlem Sistemleri- Bölüm 2: Açık İletim Sistemlerinde Güvenlikle İlgili Haberleşme
Direktif:2008/57/EC


270-TS EN 50206-1 (İngilizce Metin) 13.07.2010
Demiryolu Uygulamaları - Demiryolu Taşıtları - Pantograflar - Özellikler ve Deneyler - Bölüm 1: Ana Hat Taşıtları İçin Pantograflar

271- TS EN 50206-2 (İngilizce Metin) 13.07.2010
Demiryolu Uygulamaları- Demiryolu Taşıtları- Pantograflar: Özellikler ve Deneyler- Bölüm 2: Metrolar ve Hafif Raylı Taşıtlar İçin Pantograflar

272- TS EN 50206-1 07.03.2000
Demiryolu Uygulamaları - Demiryolu Taşıtları - Pantograflar - Özellikler ve Deneyler - Bölüm 1: Ana Hat Taşıtları İçin Pantograflar


273 -TS EN 50215 (İngilizce Metin) 23.03.2010
Demiryolu Uygulamaları- Demiryolu Taşıtları-İmalâtın Tamamlanmasında ve İşletmeye Alınmadan Önce Demiryolu Taşıtlarının Denenmesi
 
274 -TS EN 50215 17.10.2000
Demiryolu Uygulamaları- İmalâtın Tamamlanmasından Sonra ve İşletmeye Alınmadan Önce Demiryolu Taşıtlarının Denenmesi


275- TS EN 50238 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu aracı ve güzergah algılama sistemi arasındaki uyumluluk
Direktif:2008/57/EC


276 -TS EN 50238:2003/AC:2010 (İngilizce Metin) 31.01.2012
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu aracı ve güzergah algılama sistemi arasındaki uyumluluk
Direktif:2008/57/EC


277 -TS EN 50239 05.04.2001
Demiryolu Uygulamaları- Yük Trafiği İçin Cer Taşıtının Radyo İle Uzaktan Kumanda Sistemi

278- TS EN 50264-2-1 (İngilizce Metin) 09.04.2009
Demiryolu Uygulamaları-Özel Yangın Performanslı Demiryolu Taşıtları güç ve kontrol Kabloları-Bölüm 2-1:Çapraz bağlı elastomerik yalıtımlı-Tek damarlı kablolar

279 -TS EN 50264-2-2 (İngilizce Metin) 09.04.2009
Railway applications - Railway rolling stock power and control cables having special fire performance - Part 2-2: Cables with crosslinked elastomeric insulation - Multicore cables

280 -TS EN 50305 (İngilizce Metin) 11.11.2002
Demiryolu Uygulamaları-Özel Yangın Performansına Sahip Demiryolu Taşıt Kabloları-Deney Metotları


281 -TS EN 50306-1 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları - Çeken ve çekilen taşıtlarda kullanılan özel yangın performansına sahip kablolar - İnce cidarlı- Bölüm 1: Genel şartlar


282 -TS EN 50306-2 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları - Çeken ve çekilen taşıtlarda kullanılan özel yangın performansına sahip kablolar - İnce cidarlı- Bölüm 2: Tek özlü kablolar

283 -TS EN 50306-3 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları - Çeken ve çekilen taşıtlarda kullanılan özel yangın performansına sahip kablolar - İnce cidarlı- Bölüm 3: İnce duvar örtülü ve siperli (kalkanlı) tek ve çok özlü kablolar (çift, üçlü, dörtlü)

284- TS EN 50306-4 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları - Çeken ve çekilen taşıtlarda kullanılan özel yangın performansına sahip kablolar - İnce cidarlı- Bölüm 4: Bstandard duvar örtülü, çok özlü ve çoklu çift kablolar

285- TS EN 50343 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu aracı-Kablolama tesisatı için kurallar

286 -TS EN 50355 (İngilizce Metin) 02.12.2004
Demiryolu uygulamaları - Çeken ve çekilen taşıtlarda kullanılan özel yangın performansına sahip kablolar - İnce cidarlı ve standard cidarlı - Kullanma kılavuzu

287 -TS EN 50367 (İngilizce Metin) 12.10.2006
Demiryolu uygulamaları - Akım toplama sistemleri - Pantograf ile havai hat arasındaki etkileşim için teknik kriter (serbest erişim elde etmek için)


288 -TS EN 50382-1 (İngilizce Metin) 09.04.2009
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu demiryolu yüksek sıcaklık güç kabloları gereksinimleri özel yangın performansı - Bölüm 1: Genel sahip

289 -TS EN 50382-2 (İngilizce Metin) 09.04.2009
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu demiryolu yüksek sıcaklık güç kabloları özel yangın performansı - Bölüm 2: Tek çekirdek silikon kauçuk olan 120 ° C veya 150 ° C kablolar izolasyonlu
290- TS EN 50463 (İngilizce Metin) 22.05.2008
Demiryolu uygulamaları-Trende enerji ölçümü

291 -TS EN 50159:2010 (İngilizce Metin) 13.01.2011
Demiryolu Uygulamaları- Haberleşme, Sinyalizasyon ve İşlem Sistemleri- Kapalı İletim Sistemlerinde Güvenlikle İlgili Haberleşme
Direktif:2008/57/EC


292 -TS EN 60077-3 (İngilizce Metin) 11.11.2002
Demiryolu Uygulamaları-Demiryolu Taşıtları İçin Elektrik Donanımı Bölüm 3:Elektroteknik Bileşenler, d.a. Devre Kesicileri İçin Kurallar

293-TS EN 60077-4 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları- Çeken ve çekilen taşıtlar için elektrikli teçhizat - Bölüm 4: Elektroteknik bileşenler - Ara devre kesiciler için kurallar

294- TS EN 60077-5 (İngilizce Metin) 02.12.2004
Demiryolu uygulamaları- Çeken ve çekilen taşıtlar için elektrikli teçhizat - Bölüm 5: Elektroteknik bileşenler - HV sigortaları için kurallar

295 TS EN 60077-2 19.02.2009
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu taşıtları için elektrik donanımı - Bölüm 2: Elektroteknik bileşenler - Genel kurallar

296 TS EN 60077-1 03.04.2008
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu taşıtları için elektrik donanımı - Bölüm 1: Genel servis şartları ve genel kurallar

297 TS EN 60322 23.02.2006
Demiryolu Uygulamaları -Çeken ve çekilen araçlar için elektrik donanımı -Açıkta kullanılan güç dirençleri için kurallar

298 TS EN 60349-1/A1 (İngilizce Metin) 25.04.2006
Elektrik ile cer - Demiryolu ve karayolu taşıtları için döner elektrik makineleri Bölüm 1: Elektronik konvertörler ile beslenen alternatif akım motorları dışındaki makineler


299 -TS EN 61287-1 (İngilizce Metin) 03.07.2007
Demiryolu Uygulamaları- Demiryolu Taşıtları İçin Elektronik Güç Dönüştürücüler Bölüm 1: Özellikler ve Test methodları

300 TS EN 61373:2010 (İngilizce Metin) 13.01.2011
Demiryolu Uygulamaları- Demiryolu Taşıtları Donanımları- Darbe ve Titreşim Deneyleri

301 -TS EN 61373 (Eski no: TS IEC 61373) 13.04.1999
Demiryolu Uygulamaları- Demiryolu Taşıtları Donanımları- Darbe ve Titreşim Deneyleri

302- TS IEC 61373:1999/T1 (Numara tadili, TS EN 61373) 09.01.2001
Demiryolu Uygulamaları- Demiryolu Taşıtları Donanımları- Darbe ve Titreşim Deneyleri Tadil 1
303 -TS EN 61377-1 (İngilizce Metin) 12.10.2006
Demiryolu uygulamaları - Çeken ve çekilen taşıtlar - Bölüm 1: İnvertör beslemeli alternatif akım motorları ve kontrol sistemlerinin birleşik deneyi
 
304- TS EN 61377-2 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu aracı-Birleştirilmiş deney-Bölüm 2:Kesici aracılığı ile beslenen doğru akım cer motorları ve kumanda tertibatı

305 -TS EN 61377-3 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu aracı-Bölüm 3: Dolaylı konvertör ile beslenen alternatif akım motorlarının ve kumanda sistemlerinin birleştirilmiş deneyi

306- TS EN 61881 (İngilizce Metin) 21.03.2000
Demiryolu Uygulamaları - Demiryolu Taşıtları - Güç Elektroniği İçin Kondansatörler

307 -TS EN 61881-1:2011 (İngilizce Metin) 22.11.2011
Demiryolu Uygulamaları - Demiryolu Taşıtları - Güç Elektroniği İçin Kondansatörler -Bölüm 1:Kağıt/plastik film kapasitörler

308 -TS EN 62520:2011 (İngilizce Metin) 31.01.2012
Demiryolu uygulamaları- Elektrik cer-Güç çeviricileri ile beslenen kısa-birincil tip doğrusal indüksiyon motorlar (DİM)


309- TS CLC/R 009-001 27.02.2001
Demiryolu Uygulamaları- Haberleşme- Sinyalizasyon ve İşlem Sistemleri- Tehlikeli Arıza Değerleri ve Güvenlik Bütünlük Seviyeleri (SIL)


310 -TS CLC/R 009-003 18.04.2000
Demiryolu Uygulamaları- Kılavuzlu Taşıma Sistemi Şartnamesi İçin Rehber
311 TS EN 12082 (İngilizce Metin) 09.04.2009
Demiryolu Uygulamaları-Dingil Kutuları-Performans Deneyi


312- TS EN 12930 (İngilizce Metin) 31.03.2005
İnsan taşımak için tasarımlanan havai hat tesisleri için güvenlik kuralları-Hesaplamalar
313 -TS EN 13103 24.04.2002
Demiryolu Uygulamaları - Tekerlek Takımları Ve Bojiler - Tahriksiz Dingiller - Tasarım Metodu


314- TS EN 13103 (İngilizce Metin) 19.01.2010
Demiryolu Uygulamaları - Tekerlek Takımları Ve Bojiler - Tahriksiz Dingiller - Tasarım Metodu


315- TS EN 13104 24.04.2002
Demiryolu Uygulamaları - Tekerlek Takımları Ve Bojiler - Tahrikli Dingiller - Tasarım Metodu

316 -TS EN 13104 (İngilizce Metin) [Uyarı] 19.01.2010
Demiryolu Uygulamaları - Tekerlek Takımları Ve Bojiler - Tahrikli Dingiller - Tasarım Metodu
Direktif:2008/57/EC


317 -TS EN 13260 13.10.2005
Demiryolu uygulamaları - Tekerlek takımları ve bojiler - Tekerlek takımları - Mamul özellikleri

318- TS EN 13260 (İngilizce Metin) 19.01.2010
Demiryolu uygulamaları - Tekerlek takımları ve bojiler - Tekerlek takımları - Mamul özellikleri


319 -TS EN 13261 (İngilizce Metin) 19.01.2010
Demiryolu uygulamaları - Tekerlek takımları ve bojiler - Dingiller - Mamul özellikleri
320- TS EN 13262 06.04.2006
Demiryolu uygulamaları - Tekerlek takımları ve bojiler -Tekerlekler - Mamul özellikleri

321- TS EN 13715 (İngilizce Metin) 20.07.2006
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu - Tekerlek takımları ve bojiler - Tekerlekler - Tekerlek izi profili

322- TS EN 14601 (İngilizce Metin) 27.12.2005
Demiryolu uygulamaları- Ana hidrolik haznesi boruları ve fren boruları için uç muslukları (düz ve açılı)

323- TS EN 14811 (İngilizce Metin) 21.12.2006
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu - Özel amaçlı raylar - Kanallı ve ilgili yapı

324- TS EN 14841 (İngilizce Metin) 29.06.2009
LPG doldurma ve boşaltma Kuralları-LPG demiryolu tankerleri için boşaltma işlemleri

325- TS EN 14865-1 (İngilizce Metin) 19.01.2010
Demiryolu uygulamaları - Dingil kutusu yağlama gresleri - Bölüm 1:

326- TS EN 14865-2+A1 (İngilizce Metin) 19.01.2010
Demiryolu uygulamaları - Dingil kutusu yağlama gresleri - Bölüm 2: 200 km/h araç hızına kadar mekanik kararlılığının denenmesi metodu

327 TS EN 14865-2+A2:2010 (İngilizce Metin) 13.01.2011
Demiryolu uygulamaları - Dingil kutusu yağlama gresleri - Bölüm 2: 200 km/h araç hızına kadar mekanik kararlılığının denenmesi metodu

328- TS EN 15355 (İngilizce Metin) 19.01.2010
Demiryolu uygulamaları-Fren sistemleri-Dağıtım vanaları ve dağıtım-ayırma tertibatları

329 -TS EN 15611 (İngilizce Metin) 19.01.2010
Demiryolu uygulamaları- Frenleme-Röle vanaları

330 -TS EN 15612 (İngilizce Metin) 19.01.2010
Demiryolu uygulamaları-Frenleme- Fren borusu ivmelendirme vanası

331- TS EN 15624 (İngilizce Metin) 19.01.2010
Demiryolu uygulamaları -Fren sistemleri Yüksüz değiştirme tertibatları

332 -TS EN 15625 (İngilizce Metin) 19.01.2010
Demiryolu uygulamaları -Fren sistemleri -Otomatik değişen yük algılama tertibatları
333 -TS EN 15734-1:2010 (İngilizce Metin) 12.04.2011
Demiryolu uygulamaları- Yüksek hızlı trenler için frenleme sistemleri- Bölüm 1:Özelliklerve tarifler
Direktif:2008/57/EC

334- TS EN 302608 V1.1.1 (İngilizce Metin) 02.03.2010
Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM); Kısa mesafeli cihazlar (SRD); Eurobalise tren yolu kontrol sistemleri; R&TTE Direktifi Madde 3.2'deki temel kuralları kapsayan harmonize edilmiş EN standardı
Direktif:99/5/EC

335 -EN 302609 V1.1.1 (İngilizce Metin) 02.03.2010
Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM); Kısa mesafeli cihazlar (SRD); Euroloop tren yolu kontrol sistemleri; R&TTE Direktifi Madde 3.2'deki temel kuralları kapsayan harmonize edilmiş EN standardı
Direktif:99/5/EC


336- TS 700 25.04.1975
Ahşap Traversler-Demiryolu İçin


337 -TS EN 13261 23.02.2006
Demiryolu uygulamaları - Tekerlek takımları ve bojiler - Dingiller - Mamul özellikleri

338 -TS EN 13230-1 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 1: Genel kurallar

339- TS EN 13230-2 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 2:Öngerilmeli yekpare traversler

340 -TS EN 13230-3 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 3: Takviyelendirilmiş ikiz traversler

341 -TS EN 13230-4 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 4: Makaslar ve kesişen demiryolları için öngerilmeli traversler

342 -TS EN 13230-5 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 5: Özel elemanlar

343 -TS EN 13230-1/AC (İngilizce Metin) 25.04.2006
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 1: Genel kurallar

344 -TS EN 14067-4 (İngilizce Metin) 25.04.2006
Demiryolu uygulamaları- Aerodinamik - Bölüm 4: Açık hat aerodinamiği için deney presedürü ve şartları

345- TS EN 14865-2 (İngilizce Metin) 12.10.2006
Demiryolu uygulamaları - Dingil kutusu yağlama gresleri - Bölüm 2: 200 km/h araç hızına kadar mekanik kararlılığının denenmesi metodu

346- TS EN 50206-2 07.03.2000
Demiryolu Uygulamaları- Demiryolu Taşıtları- Pantograflar: Özellikler ve Deneyler- Bölüm 2: Metrolar ve Hafif Raylı Taşıtlar İçin Pantograflar

347 -TS 9869 18.02.1992
Demiryolu Hareketli Malzemeleri- Kısım 1 - Çeken ve Çekilen Taşıtlar İçin Ham Bandajlar

348 -TS 10669 26.01.1993
Demiryolu Hareketli Malzemeleri - Kısım 6:Çeken ve Çekilen Taşıtlar İçin Monoblok Tekerlekler

349- TS EN 12081 (İngilizce Metin) 16.04.1999
Demiryolu uygulamaları - Dingil kutuları - Yağlama gresleri

350- TS EN 1709 (İngilizce Metin) 31.03.2005
İnsan taşımak için tasarımlanan havai hat tesisleri için güvenlik kuralları - Ön işletmeye alma muayenesi, bakım, işletme muayenesi ve kontroller 

351-TS ENV 1907 20.04.2001
Yolcu Taşımacılığı İçin Kurallar- Güvenlik Kuralları- Terimler ve Tarifler

352- TS EN 1907 (İngilizce Metin) 09.03.2006
Yolcu Taşımacılığı İçin Kurallar- Güvenlik Kuralları- Terimler ve Tarifler 

353- TS ENV 50121-1 15.12.1998
Demiryolu Uygulamaları- Elektromanyetik Uyumluluk- Bölüm 1:Genel


354 -TS EN 50121-2 (İngilizce Metin) 03.09.1996
Elektromanyetik Uyumluluk-Demiryolu Uygulaması-Bölüm 2:Bütün Demiryolu Sisteminin Çevreye Emisyonu 

355 -TS ENV 50121-4 21.04.1998
Demiryolu Uygulamaları-Elektromanyetik Uyumluluk Bölüm4: Sinyalizasyon ve Haberleşme Cihazlarının Emisyon ve Bağışıklılığı


356 -TS ENV 50121-5 21.04.1998
Demiryolu Uygulamaları-Elektromanyetik Uyumluluk Bölüm 5: Sabit Güç Besleme Tesisleri

357 -TS ENV 50121-3-1 21.04.1998
Demiryolu Uygulamaları-Elektromanyetik Uyumluluk Bölüm 3-1: Demiryolu Taşıtları-Tren ve Komple Taşıt

358 -TS ENV 50121-3-2 21.04.1998
Demiryolu Uygulamaları-Elektromanyetik Uyumluluk Bölüm 3-2: Demiryolu Taşıtları-Cihazlar

359- TS EN 50152-1 14.04.2000
Demiryolu Uygulamaları - Sabit Tesisler - a.a. Anahtalama Donanımı İçin Özel Şartlar Bölüm 1: Um Gerilimi 1kV'dan Yüksek Tek Fazlı Devre Kesicileri

360 TS EN 50152-2 19.04.2000
Demiryolu Uygulamaları - Sabit Tesisler a.a Anahtarlama Donanımı İçin Özel Şartlar Bölüm 2: Um Gerilimi 1 kV'dan Yüksek Tek Fazlı Ayırıcılar, Topraklama Anahtarları ve Anahtarlar

361- TS EN 50264-2 (İngilizce Metin) 11.11.2002
Demiryolu Uygulamaları-Özel Yangın Performanslı Demiryolu Taşıt Kabloları; Standard Çeper-Bölüm 2:Tek Damarlı Kablolar

362 -TS EN 50264-3 (İngilizce Metin) 11.11.2002
Demiryolu Uygulamaları-Özel Yangın Performansına Sahip Demiryolu Lokomotif ve Vagon Kabloları-Standard Cidar-Bölüm 3: Çok Damarlı Kablolar 

363 -7043 03.05.1989
Balast-Demiryollarında Kullanılan

364 -TS 10185 15.04.1992
Demiryolu Hareketli Malzemeleri - Kısım 3: Çeken ve Çekilen Taşıtlar İçin Dingiller

365 TS 10186 15.04.1992
Demiryolu Hareketli Malzemeleri - Çeken ve Çekilen Taşıtlar İçin Dingiller - Kısım 9:Boyut Özellikleri

366- TS 10669 ISO 1005-6 18.01.1996
Demiryolu Taşıtları Malzemeleri, Kısım 6: Çeken ve Çekilen Taşıtlar İçin Monoblok Tekerlekler-Teknik Teslim Şartları

367- TS EN 12080 24.11.1998
Demiryolu Uygulamaları-Rulmanlı Yataklar-Dingil Kutuları İçin

368 -TS EN 12082 03.03.1999
Demiryolu Uygulamaları-Dingil Kutuları-Performans Deneyi

369 -TS EN 12397 (İngilizce Metin) 31.03.2005
İnsan taşımak için tasarımlanan havai hat tesisleri için güvenlik kuralları-Çalışma 
370 TS 12580 09.04.1999
Demiryolu Taşıtları-Yolcu Vagonları-İklimlendirme Sistemleri-Tip Deneyleri

371 -TS 12582 09.04.1999
Demiryolları Taşıtları-Yolcu Vagonları-Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme-Kurallar
372 TS 12585 09.04.1999
Demiryolu Taşıtları-Yolcu Vagonlarının Elektrikle Aydınlatılması

381 -TS ENV 13149-4 15.04.2004
Toplu taşıma - Karayolu taşıt planlaması ve kontrol sistemleri Bölüm 4: Denetleyici alan ağı uygulama katmanı ve iletişim profili (CANopen) iletim veriyolu için genel uygulama kuralları

382 -TS EN 13149-5 (İngilizce Metin) 02.12.2004
"Genel taşıma - Yol aracı tasarlama ve kontrol sistemleri - Bölüm 5: CANopen kablolama özellikleri / Not: ENV 13149-5 (2002-05) için tasarlanmış değişiklik " 

385 -TS EN 13260 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Teker grupları ve vagon alt düzenleri-Teker grupları-Mamül için kurallar

386 -TS EN 13261 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Teker grupları ve vagon alt düzenleri-Dingiller-Mamül için kurallar

387- TS EN 13674-1 (İngilizce Metin) 28.01.2004
Demiryolu uygulamaları-Demiryolu-Ray-Bölüm 1: Vignole demiryolları içinraylar-Ağırlığı 46 kg/m ve üzerinde olan

388 TS EN 13977 (İngilizce Metin) 16.02.2006
Demiryolu uygulmaları - Hat -Yapım ve bakım amaçlı portatif makinaar ve vargel arabaları için güvenlik şartları

389 -TS EN 50121-1 18.04.2001
Demiryolu Uygulamaları- Elektromanyetik Uyumluluk- Bölüm 1: Genel

390 -TS EN 50121-2 10.04.2002
Demiryolu Uygulamaları - Elektromanyetik Uyumluluk - Bölüm 2: Bütün Demiryolu Sisteminden Çevreye Emisyon

391 -TS EN 50121-4 20.04.2001
Demiryolu Uygulamaları- Elektromanyetik Uyumluluk- Bölüm 4: Sinyalizasyon ve Haberleşme Cihazlarının Emisyon ve Bağışıklılığı

392-TS EN 50121-5 07.03.2002
Demiryolu Uygulamaları - Elektromanyetik Uyumluluk - Bölüm 5: Sabit Güç Besleme Tesislerinin Ve Cihazlarının Emisyonu Ve Bağışıklığı

393-TS EN 50121-3-1 18.04.2001
Demiryolu Uygulamaları- Elektromanyetik Uyumluluk- Bölüm 3-1: Demiryolu Taşıtları- Tren ve Komple Taşıt
394 TS EN 50121-3-2 18.04.2001
Demiryolu Uyulamaları- Elektromanyetik Uyumluluk- Bölüm 3-2: Demiryolu Taşıtları-Cihazlar

395- TS EN 50123-3 11.04.2000
Demiryolu Uygulamaları- Sabit Tesisler-d.a. Anahtarlama Donanımı- Bölüm 3:Bina içi d.a. Ayırıcıları ve Anahtar- Ayırıcılar

396- TS EN 50123-4 11.04.2000
Demiryolu Uygulamaları- Sabit Tesisler-d.a. Anahtarlama Donanımı- Bölüm 4: Bina dışı d.a. Hat Anahtar- Ayırıcılar ve d.a. Topraklama Anahtarları

397- TS EN 50123-6 11.04.2000
Demiryolu Uygulamaları- Sabit Tesisler- d.a. Anahtarlama Donanımları- Bölüm 6: d.a. Anahtarlama Donanımı Kompleleri 

398 -TS EN 50123-2 04.04.2000
Demiryolu Uygulaması-Sabit Tesisler-d.a. Anahtarlama Donanımı Bölüm 2:d.a. Devre Kesiciler

399 -TS EN 50123-1 04.04.2000
Demiryolu Uygulaması-Sabit Tesisler-d.a. Anahtarlama Donanımı- Bölüm 1: Genel

400 -TS EN 50123-5 11.04.2000
Demiryolu Uygulamaları - Sabit Tesisler- d.a. Anahtarlama Donanımı- Bölüm 5: Parafudrlar ve Alçak Gerilim Sınırlayıcıları- d.a. Sistemlerinde Özel Kullanım İçin 

401- TS EN 50123-7-2 29.02.2000
Demiryolu Uygulamaları- Sabit Tesisler-d.a Anahtarlama Donanımı- Bölüm 7: d.a. Cer Sistemlerinde Özel Kullanımlar İçin Ölçme, Kumanda ve Koruma Cihazları- Kısım 2: Ayırma Akım Transdüserleri ve Diğer Akım Ölçme Cihazları

402- TS EN 50123-7-3 29.02.2000
Demiryolu Uygulamaları- Sabit Tesisler- d.a Anahtarlama Donanımı- Bölüm 7: d.a. Cer Sistemlerinde Özel Kullanımları İçin Ölçme, Kumanda ve Koruma Cihazları- Kısım 3: Ayırma Gerilim Transdüserleri ve Diğer Gerilim Ölçme Cihazları

403 -TS ENV 50123-7-1 04.04.2001
Demiryolu Uygulamaları- Sabit Tesisler- d.a. Anahtarlama Donanımı- Bölüm 7: a.a Kısım 1: Uygulama Kılavuzu

404 -TS EN 50126 25.04.2000
Demiryolu Uygulamaları- Güvenilirlik, Elde Edilebilirlik, Bakım Yapılabilirlik ve Güvenlik (RAMS) Şartnamesi ve Gösterimi

405 -TS prEN 50149 21.04.1998
Demiryolu Uygulamaları - Sabit Tesisler - Bakır ve Bakır Alaşımlı Oluklu Temas teli

406 -TS ENV 50152-3-1 30.01.2001
Demiryolu Uygulamaları- Sabit Tesisler- a.a. Anahtarlama Donanımı İçin Özel Şartlar- Bölüm 3: a.a. Cer Sistemlerinde Özel Kullanımlar İçin Ölçme Kumanda ve Koruma Cihazları- Kısım 1: Uygulama Kılavuzu

407 -TS EN 50153 13.04.2000
Demiryolu Uygulamaları- Demiryolu Taşıtları- Elektriksel Tehlikelerle İlgili Korum Önlemleri

408 -TS EN 50155 12.04.2000
Demiryolu Uygulaması-Demiryolu Taşıt Araçlarında Kullanılan Elektronik Donanım

409- TS EN 50155+A1 (İngilizce Metin) 27.12.2005
Demiryolu Uygulaması-Demiryolu Taşıt Araçlarında Kullanılan Elektronik Donanım

410 -TS EN 50207 15.01.2002
Demiryolu Uygulamaları- Demiryolu Taşıtları İçin Elektronik Güç Dönüştürücüler


411- TS EN 50261 29.02.2000
Demiryolu Uygulamaları- Elektronik Donanımın Bağlanması

412- TS EN 50264-1 (İngilizce Metin) 11.11.2002
Demiryolu Uygulamaları-Özel Yangın Performansına Sahip Demiryolu Lokomotif ve Vagon Kabloları-Standard Cidar-Bölüm 1: Genel Özellikler 

413 -TS IEC 60077-2 12.04.2001
Demiryolu Uygulamaları- Demiryolu Taşıtları İçin Elektrik Donanımları- Bölüm 2: Elektroteknik Bileşenler- Genel Kurallar

414 TS EN 60322 (İngilizce Metin) 29.11.2001
Demiryolu Uygulamaları- Demiryolu Taşıtları İçin Elektronik Donanım- Açık Yapılışlı Güç Dirençleri İçin Kurallar (IEC 60322:2001)

İlhami PEKTAŞ

Toplam Ziyaret: 221610 Online Ziyaretçi: 1 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 625625 Bugünlük Ziyaret: 44